All ads from ฝ้าย มหาบุตร

พระบูชาหลวงพ่อเกิดวัดสะพานปี2521

 • 9 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

321 ผู้เข้าชม
35,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดโพธ…

228 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดโพธ…

209 ผู้เข้าชม
999 ฿

เหรียญหลววพ่อพระครูโอภาสนวกิจ

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อพระครูโอภาสน…

255 ผู้เข้าชม
1,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดสะพาน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดสะพ…

234 ผู้เข้าชม
700 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหล่อรูปเหมือนพิมพ์ส…

215 ผู้เข้าชม
2,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เครื่องราง หลวงพ่อเกิด  ว…

183 ผู้เข้าชม
800 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดโพธ…

187 ผู้เข้าชม
2,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ…

216 ผู้เข้าชม
4,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ…

181 ผู้เข้าชม
3,500 ฿

เหรียญหลวงปู่ชม วัดท่าทราย

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงปู่ชม  วัดท่าทร…

270 ผู้เข้าชม
1,500 ฿

หลวงพ่อชื่น วัดเขาหัวนา

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง…

227 ผู้เข้าชม
900 ฿

หลวงพ่อชื่น วัดเขาหัวนา

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญรุ่นแรก  เนื้อทองแด…

280 ผู้เข้าชม
700 ฿

เหรียญหลวงพ่อภู วัดช้าง อ.บ้านนา จ.นครนายก

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปเหมือนหลวงพ่อภู  วัดช้…

284 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดโพธ…

219 ผู้เข้าชม
900 ฿
ขายแล้ว

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

กำไรข้อมือ หลวงพ่อเกิด วั…

256 ผู้เข้าชม
2,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ…

311 ผู้เข้าชม
1,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดโพธ…

232 ผู้เข้าชม
1,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ…

209 ผู้เข้าชม
700 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ…

197 ผู้เข้าชม
900 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ…

328 ผู้เข้าชม
1,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดโพธ…

302 ผู้เข้าชม
300 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปเหมือน  หลวงพ่อเกิด  ว…

320 ผู้เข้าชม
1,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปหล่อ  หลวงพ่อเกิด  วัด…

238 ผู้เข้าชม
700 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดโพธ…

242 ผู้เข้าชม
400 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดโพธ…

215 ผู้เข้าชม
500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดโพธ…

201 ผู้เข้าชม
500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 11 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปเหมือนหล่อใบโพธิ์  ปี …

268 ผู้เข้าชม
1,500 ฿

ตะกรุด หลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เครื่องรางที่เข้มขลัง  วั…

523 ผู้เข้าชม
2,000 ฿

พระกริ่งปางฉันสมอ

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

พระกริ่งปางฉันสมอ  ปี  25…

334 ผู้เข้าชม
2,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

พระยอดธง รุ่น 3 ปี 2556 พ…

256 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เลสข้อมือ  หลวงพ่อเกิด  ว…

296 ผู้เข้าชม
8,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดโพธ…

241 ผู้เข้าชม
2,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญสองเกิด เนื้อแร่อุด…

313 ผู้เข้าชม
1,300 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดสะพาน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญเกิด – เกตุ  …

302 ผู้เข้าชม
2,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดโพธ…

243 ผู้เข้าชม
1,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดโพธ…

249 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญสองเกิด เนื้อทองแดง…

387 ผู้เข้าชม
2,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญสองเกิด เนื้อทองแดง…

220 ผู้เข้าชม
1,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปหล่อจัมโบ้  เนื้อเงินย…

215 ผู้เข้าชม
2,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปเหมือนหลวงพ่อเกิด  วัด…

226 ผู้เข้าชม
800 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปเหมือนหลวงพ่อเกิด  วัด…

226 ผู้เข้าชม
1,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปเหมือนหลวงพ่อเกิด  วัด…

241 ผู้เข้าชม
1,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดโพธ…

251 ผู้เข้าชม
700 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดโพธ…

491 ผู้เข้าชม
1,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดโพธ…

451 ผู้เข้าชม
1,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดโพธ…

305 ผู้เข้าชม
1,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด  วัดโพธ…

436 ผู้เข้าชม
4,500 ฿

เหรียญหลวงปู่ตัน วัดไม้รวก

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญตราโล่ ปี 2513 เนื้…

367 ผู้เข้าชม
700 ฿

เหรียญหลวงปู่ตัน วัดไม้รวก

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญตราโล่  ปี 2513  เน…

274 ผู้เข้าชม
1,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปหล่อก้นกริ่ง  ปี 2552 …

224 ผู้เข้าชม
1,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญสองเกิด  เนื้อแร่กา…

219 ผู้เข้าชม
1,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญสองเกิด เนื้อทองแดง…

207 ผู้เข้าชม
1,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 12 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญสองเกิด  เนื้อทองแด…

246 ผู้เข้าชม
2,000 ฿
ขายแล้ว
270 ผู้เข้าชม
50,000 ฿
311 ผู้เข้าชม
30,000 ฿
ขายแล้ว

พระพงรูปเหมือนหลวงพ่อกวย

 • 1 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

396 ผู้เข้าชม
199,999 ฿

เหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อรวยปี2537

 • 1 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

314 ผู้เข้าชม
3,000 ฿
ขายแล้ว

พระปิดตาเนื้อพงหลังแบบ

 • 1 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

275 ผู้เข้าชม
99,999 ฿
ขายแล้ว
ขายแล้ว

พระบูชาไตฮงกง ปี2537 ออกวัดหัวลำโพง

 • 1 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

248 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

พระบูชาหลวงพ่อเพชร วัดแจ้ง ปี2547

 • 1 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

264 ผู้เข้าชม
5,000 ฿
ขายแล้ว

รูปถ่ายหลวงปู่เผื่อนปี2471

 • 1 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

287 ผู้เข้าชม
999,999 ฿
ขายแล้ว

เหรียญก้านมะลิหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน นครนายก

 • 1 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ…

510 ผู้เข้าชม
30,000 ฿

หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปหล่อ รุ่นแรก เสาร์ 5 ป…

311 ผู้เข้าชม
2,500 ฿

หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปหล่อ  รุ่นแรก  เสาร์ 5…

343 ผู้เข้าชม
2,500 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

(โชว์)  งาแกะรูปเหมือนหลว…

378 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

พระสิวลีงาแกะปี 2554

285 ผู้เข้าชม
4,500 ฿

พระบูชาหลวงพ่อเกิด วัดสะพาน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

พระบูชาขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว…

324 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

พระบูชาหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

พระบูชารุ่นแรก  ขนาดหน้าต…

282 ผู้เข้าชม
99,999 ฿

พระบูชาหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

พระบูชารุ่นแรก  ขนาดหน้าต…

314 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เสมางาแกะพิมพ์เล็กหลังพระ…

335 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เสมางาแกะพิมพ์เล็กหลังพระ…

378 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เสมางาแกะพิมพ์เล็กหลังพระ…

292 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เสมางาแกะพิมพ์เล็กหลังพระ…

288 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เสมางาแกะพิมพ์เล็กหลังพระ…

301 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

สิงห์งาแกะ  ปี 2555 จำนวน…

301 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

สิงห์งาแกะ  ปี 2555 จำนวน…

363 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

สิงห์ไม้แก่นมะขามแกะ  ปี …

344 ผู้เข้าชม
2,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญก้านมะลิ  ปี 2549 เ…

278 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญก้านมะลิ  ปี 2549 เ…

298 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปเหมือนพิมพ์เตารีด  ปี …

291 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญมหาบารมี  ปี 2556 เ…

303 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหล่อใบโพธิ์  ปี 255…

281 ผู้เข้าชม
4,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญสมเด็จแซยิดพิมพ์พระ…

281 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญใบเสมาใหญ่  ปี 2554…

283 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญเม็ดแตง  ปี 2554 เน…

523 ผู้เข้าชม
2,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญเม็ดแตง  ปี 2554 เน…

282 ผู้เข้าชม
2,000 ฿

รูปหล่อหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปหล่อหลวงพ่อเกิด  วัดโพ…

590 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เหรียญหลวงปู่เผื่อน วัดเลขธรรมกิตติ์

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญพิมพ์หยดน้ำ  หลวงปู…

262 ผู้เข้าชม
2,500 ฿

เหรียญหลวงปู่เผื่อน วัดเลขธรรมกิตติ์

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญพิมพ์หยดน้ำ  หลวงปู…

404 ผู้เข้าชม
2,500 ฿

เหรียญหลวงปู่เผื่อน วัดเลขธรรมกิตติ์

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญพิมพ์หยดน้ำ หลวงปู่…

288 ผู้เข้าชม
2,500 ฿

เหรียญหลวงปู่เผื่อน วัดเลขธรรมกิตติ์

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญพิมพ์หยดน้ำ  หลวงปู…

244 ผู้เข้าชม
2,500 ฿

เหรียญหลวงปู่เผื่อน วัดเลขธรรมกิตติ์

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญพิมพ์หยดน้ำ  หลวงปู…

297 ผู้เข้าชม
2,500 ฿
ขายแล้ว
264 ผู้เข้าชม
5,000 ฿
ขายแล้ว

พระพงหลวงพ่อเอียปี2516

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

284 ผู้เข้าชม
999,999 ฿

เหรียญหลวงพ่อภู วัดช้าง อ.บ้านนา จ.นครนายก

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญรูปไข่  ไม่มีห่วง  …

195 ผู้เข้าชม
2,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดสะพาน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญสาเก  หลวงพ่อเกิด  …

186 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เหรียญหลวงปู่เผื่อน วัดเลขธรรมกิตติ์

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญพิมพ์หยดน้ำ  หลวงปู…

171 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 2 ปีที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญเม็ดแตง  หลวงพ่อเกิ…

194 ผู้เข้าชม
9,999 ฿