All ads from ฝ้าย มหาบุตร

พระพงรูปเหมือนหลวงพ่อกวย

 • 2 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

54 ผู้เข้าชม
199,999 ฿
ขายแล้ว

เหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อรวยปี2537

 • 2 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

38 ผู้เข้าชม
3,000 ฿
ขายแล้ว

พระปิดตาเนื้อพงหลังแบบ

 • 2 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

37 ผู้เข้าชม
99,999 ฿
ขายแล้ว
ขายแล้ว

พระบูชาไตฮงกง ปี2537 ออกวัดหัวลำโพง

 • 2 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

45 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

พระบูชาหลวงพ่อเพชร วัดแจ้ง ปี2547

 • 2 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

50 ผู้เข้าชม
5,000 ฿
ขายแล้ว

รูปถ่ายหลวงปู่เผื่อนปี2471

 • 2 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

47 ผู้เข้าชม
999,999 ฿

เหรียญก้านมะลิหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน นครนายก

 • 3 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ…

93 ผู้เข้าชม
30,000 ฿

หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปหล่อ รุ่นแรก เสาร์ 5 ป…

81 ผู้เข้าชม
2,500 ฿

หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปหล่อ  รุ่นแรก  เสาร์ 5…

95 ผู้เข้าชม
2,500 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

(โชว์)  งาแกะรูปเหมือนหลว…

93 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

พระสิวลีงาแกะปี 2554

76 ผู้เข้าชม
4,500 ฿

พระบูชาหลวงพ่อเกิด วัดสะพาน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

พระบูชาขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว…

93 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

พระบูชาหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

พระบูชารุ่นแรก  ขนาดหน้าต…

73 ผู้เข้าชม
99,999 ฿

พระบูชาหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

พระบูชารุ่นแรก  ขนาดหน้าต…

92 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เสมางาแกะพิมพ์เล็กหลังพระ…

105 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เสมางาแกะพิมพ์เล็กหลังพระ…

91 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เสมางาแกะพิมพ์เล็กหลังพระ…

75 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เสมางาแกะพิมพ์เล็กหลังพระ…

77 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เสมางาแกะพิมพ์เล็กหลังพระ…

70 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

สิงห์งาแกะ  ปี 2555 จำนวน…

75 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

สิงห์งาแกะ  ปี 2555 จำนวน…

85 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

วัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

สิงห์ไม้แก่นมะขามแกะ  ปี …

84 ผู้เข้าชม
2,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญก้านมะลิ  ปี 2549 เ…

76 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญก้านมะลิ  ปี 2549 เ…

79 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปเหมือนพิมพ์เตารีด  ปี …

72 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญมหาบารมี  ปี 2556 เ…

77 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหล่อใบโพธิ์  ปี 255…

79 ผู้เข้าชม
4,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญสมเด็จแซยิดพิมพ์พระ…

71 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญใบเสมาใหญ่  ปี 2554…

76 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญเม็ดแตง  ปี 2554 เน…

90 ผู้เข้าชม
2,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญเม็ดแตง  ปี 2554 เน…

71 ผู้เข้าชม
2,000 ฿

รูปหล่อหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปหล่อโบราณ  (หลังงอ)  ร…

76 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เหรียญหลวงปู่เผื่อน วัดเลขธรรมกิตติ์

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญพิมพ์หยดน้ำ  หลวงปู…

66 ผู้เข้าชม
2,500 ฿

เหรียญหลวงปู่เผื่อน วัดเลขธรรมกิตติ์

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญพิมพ์หยดน้ำ  หลวงปู…

84 ผู้เข้าชม
2,500 ฿

เหรียญหลวงปู่เผื่อน วัดเลขธรรมกิตติ์

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญพิมพ์หยดน้ำ หลวงปู่…

74 ผู้เข้าชม
2,500 ฿

เหรียญหลวงปู่เผื่อน วัดเลขธรรมกิตติ์

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญพิมพ์หยดน้ำ  หลวงปู…

74 ผู้เข้าชม
2,500 ฿

เหรียญหลวงปู่เผื่อน วัดเลขธรรมกิตติ์

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญพิมพ์หยดน้ำ  หลวงปู…

75 ผู้เข้าชม
2,500 ฿
74 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

พระพงหลวงพ่อเอียปี2516

 • 4 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

80 ผู้เข้าชม
999,999 ฿

เหรียญหลวงพ่อภู วัดช้าง อ.บ้านนา จ.นครนายก

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญรูปไข่  ไม่มีห่วง  …

68 ผู้เข้าชม
2,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดสะพาน

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญสาเก  หลวงพ่อเกิด  …

48 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เหรียญหลวงปู่เผื่อน วัดเลขธรรมกิตติ์

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญพิมพ์หยดน้ำ  หลวงปู…

59 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญเม็ดแตง  หลวงพ่อเกิ…

46 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเกิด…

42 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญ  รุ่นฉลองตราตั้งเจ…

42 ผู้เข้าชม
2,500 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญไตรมาส  56  รุ่นเกิ…

44 ผู้เข้าชม
2,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญรุ่นแรก  หลวงพ่อเกิ…

43 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เสื้อยันต์ หลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เสื้อยันต์  รุ่นแรก  หลวง…

44 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

เสื้อยันต์ หลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เสื้อยันต์  รุ่นแรก  หลวง…

43 ผู้เข้าชม
9,999 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญสาเก  เนื้อเงินลงยา…

42 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญสาเก  เนื้อเงินลงยา…

73 ผู้เข้าชม
5,000 ฿
ขายแล้ว

รูปหล่อโบราญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปหล่อหลังตรงหลวงพ่อเกิด…

68 ผู้เข้าชม
12,000 ฿

หลวงพ่อเกิดวัดสะพาน ปี 2521 เนื้อเงิน(โชว์)

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิดวัดสะพาน…

46 ผู้เข้าชม
20,000 ฿

หลวงพ่อเกิด หลวงพ่อเกตุ วัดพิกุลแก้วเนื้อเงิน 2 หน้า

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิดเกตุวัดพ…

56 ผู้เข้าชม
20,000 ฿

พระกรุวัดอัมพวัน พิมพ์ใหญ่คับ (โชว์คับ)

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

พระผงสมเด็จ กรุวัดอัมพวัน…

69 ผู้เข้าชม
999,999 ฿

เหรียญหลวงปู่เผื่อน วัดเลขธรรมกิต์ อ.บ้านนา จ.นครนายก ปี 2512

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงปู่เผื่อน ปี 25…

59 ผู้เข้าชม
15,000 ฿

เหรียญหลวงปู่เคลือบ วัดทัพทัน ปี 2515 (โชว์)

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเคลือบ วัดทั…

65 ผู้เข้าชม
999,999 ฿
ขายแล้ว

เหรียญเศรษฐี หลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปี 2531

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดู่ วั…

46 ผู้เข้าชม
999,999 ฿
ขายแล้ว

แหวนพระพุทธหลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปี 2532

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

แหวนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปี…

44 ผู้เข้าชม
999,999 ฿

เหรียญหลวงพ่อภู วัดช้าง อ.บ้านนา จ.นครนายก

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อภู วัดช้าง อ…

70 ผู้เข้าชม
15,000 ฿

รูปหล่อปั๊มหลวงปู่บู่ วัดหนองคันจาม รุ่นแรก (โชว์)

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปหล่อหลวงปู่บู่ วัดหนอง…

42 ผู้เข้าชม
999,999 ฿

เหรียญหลวงพ่อเกิดวัดสะพาน ปี พ.ศ 2539

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดสะพา…

61 ผู้เข้าชม
5,000 ฿

เต่าเนื้อดินเก่า (โชว์คับ)

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

เต่าเนื้อดินเก่า

44 ผู้เข้าชม
999,999 ฿

รูปถ่ายที่ 2.หลวงพ่อเกิด วัดสะพาน ปี พ.ศ 2499

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปถ่ายหลวงพ่อเกิด วัดสะพ…

47 ผู้เข้าชม
15,000 ฿

รูปถ่ายหลวงพ่อเกิด วัดสะพาน พ.ศ 2499 โชว์

 • 5 เดือนที่แล้ว
 • ฝ้าย มหาบุตร

รูปถ่ายหลวงพ่อเกิด วัดสะพ…

72 ผู้เข้าชม
999,999 ฿