ช้างสามเศียร ลงถม ( โชว์ )

  • 21 กันยายน 2022 12:18
  • 161 ผู้เข้าชม
1663736344972
1663736348380
1663736350631
999,999,999 ฿

รายละเอียด

ช้างสามเศียร ลงถม ผม ร.ต.ต.มาโนชญ์ โก่งศร นำชิ้นส่วนอังสะ จีวร สายมงคล ลป.หลิว วัดไร่แตงทอง + สีผึ้ง หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย นครนายก + เกศาครูบาชัยวงศาพัฒนา ลำพูน + แป้งเจิม ที่สมเด็จพระสังฆราช ฯ เจิมพระประธาน และสิ่งของอันเป็นมงคลอีกหลายอย่าง ใส่ด้านในตลับนาค ปิดหลัง และขอความกรุณาจากพี่ศาล มรดกไทย นำให้พระอาจารย์วราห์ แห่งวัดโพธิ์ทอง กทม. ปลุกเสกและท่านมีเมตตาจารให้เป็นกรณีพิเศษ นับเป็นมงคลอย่างยิ่ง ขอกราบพระอาจารย์วราห์ ฯ มา ณ ที่นี้ ที่จะลืมไม่ได้ก็คือพี่ศาล มรดกไทย เลิฟๆครับพี่ศาล ( … โชว์ … )

  • แชร์สินค้า: