พระผงพระครูพิทักษ์บุรเขต (เพลาะ) หลังพระครูช้อย แย้มกลิ่น วัดตะพงใน จ.ระยอง

  • 1 ธันวาคม 2023 20:44
  • 67 ผู้เข้าชม
koe-118p
koe-119p
koe-119ap
2,599 ฿

รายละเอียด

พระผงพระครูพิทักษ์บุรเขต (เพลาะ) หลังพระครูช้อย แย้มกลิ่น วัดตะพงใน จ.ระยอง
ลำดับเจ้าอาวาสวัดตะพงใน หรือ
(วัดสุวรรณอินทร์คชรินทร์ธาราม )
รูปที่ ๑ ท่านพ่อกลั่น
รูปที่ ๒ พระอธิการป๊อก อุดมสุข
รูปที่ ๓ พระอธิการดี ประดิษฐ์พฤกษ์
รูปที่ ๔ พระอธิการปราย แจ้งกระจ่าง
รูปที่ ๕ พระอธิการเปรียวแจ้งกระจ่าง
รูปที่ ๖ พระอธิการฉิว แย้มกลิ่น
รูปที่ ๗ พระอธิการจันทร์ นามสุวรรณ
รูปที่ ๘ พระอธิการดอกไม้ อุดมสุข
รูปที่ ๙ พระอธิการฮะ เพียงสุวรรณ
รูปที่ ๑๐ พระอธิการติ๊ดขวัญประเสริฐ
รูปที่ ๑๑ พระครูช้อย แย้มกลิ่น
พ.ศ.๒๔๖๓ -๒๔๗๘
รูปที่ ๑๒ พระครูพิกทักษ์บุรเขต (หลวงพ่อเพลาะ)
รูปที่ ๑๓ พระครูพิทักษ์กิตตยานุวัตร (ละมัย นรินฺโท)
พ.ศ.๒๕๒๕- องด์ปัจจุบัน
  • แชร์สินค้า: