พระพุทธเมตตา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่า 84 พรรษา ปี 2527 เนื้อผงพุทธคุณ รวมสุดยอดมวลสาร พระเก่าพิมพ์สวยงาม พิธีใหญ่หลวงพ่อแช่ม,หลวงพ่อแพ และพระเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกมากมาย พร้อมกล่องเดิมๆ น่าเก็บสะสมบูชา

  • 12 มกราคม 2024 06:55
  • 48 ผู้เข้าชม
11Jan24-34ap
11Jan24-34bp
11Jan24-34cp
399 ฿

รายละเอียด

พระพุทธเมตตา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่า 84 พรรษา ปี 2527 เนื้อผงพุทธคุณ รวมสุดยอดมวลสาร พระเก่าพิมพ์สวยงาม พิธีใหญ่หลวงพ่อแช่ม,หลวงพ่อแพ และพระเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกมากมาย พร้อมกล่องเดิมๆ น่าเก็บสะสมบูชา
เนื่องจากพระราชานุสาวรย์สมเด็จฯพระบรมราชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งได้ประดิษฐานมาตั้งแต่ปี 2493 ได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา

ในปี 2525 จึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในการบูรณะฯ ครั้งนี้ได้สร้างแผ่นผ้าทิพย์ลาดหน้าพระแท่นเป็นโลหะขึ้นถวายใหม่ ส่วนของเดิมซึ่งเป็นเนื้อปูนของเก่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กำหนดวัตถุประสงค์นำมาจัดสร้างพระผงพระพิมพ์ วัตถุมงคลซึ่งสร้างด้วยผ้าทิพย์ของ พระราชานุสารีย์สมเด็จฯพระบรมราชนก เป็นวัสดุหลักครั้งนี้ สร้างขึ้นน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)ในวโรกาศมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา ในวันที่ 21 ตุลาคม ปี 2527 และได้ทรงพระราชทานนามพระเครื่องพิมพ์นี้ว่า “พระพุทธเมตตา” พร้อมกับทรงมีพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อจารึกไว้เบื้องหลัง

ได้กระทำพิธีประเดิมพิมพ์เป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ปี 2527 โดย
สมเด็จพระญาณสังวร เป็นประธานพิธี
มวลสารวัตถุอันเป็นมงคลที่ใช้ในการจัดสร้าง ได้แก่
-ปูนแผ่นผ้าทิพย์ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จฯพระบรมราชนก
-ดอกไม้แห้งสักการะ พระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
-ว่านร้อยแปดเกษรดอกไม้
-ผงพระพุทธคุณ ลพ.สด วัดปากน้ำ
-พระผงสมเด็จปิลันทน์
-พระผงหลวงพ่อเกษม เขมโก
-พระผงของเจ้าคุณนรรัตนฯ
-พระผงหลวงปู่แหวน สุจินโณ
ปฏิมากรผู้ออกแบบ นายช่างเกษม มงคลเจริญ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(พระยศ ในปี 2527) เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระพุทธเมตตา ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ 2 สิงหาคม ปี 2527

พระเกจิอาจารย์รวมพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตา ในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ 2 สิงหาคม ปี 2527 เวลา 15.30 น.
1).สมเด็จพระอริยวงศาคต
ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดราชบพิธฯ
2).สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ
3).พระธรรมวโรดม วัดปทุมคงคา
4).พระวิสุทธาธิบดี วัดไตรมิตร
5).พระพุทธวงศ์มุนี วัดเบญจมบพิตร
6).พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำภาษีเจริญ
เวลา 17.00- 18.30 น.
1).พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดพิชัยญาติการาม
2).พระธรรมเจดีย์ วัดเทพธิดา
3).พระเทพวรเวที วัดไร่ขิง
4).พระเทพสังวรญาณ วัดศีลขันธ์
5).พระเทพราภรณ์ วัดราชบพิต
6).พระมงคลราชมุนี วัดสุทัศน์
7).หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
8).พระโพธิสังวรเถร วัดโพธินิมิตร
9).หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
เวลา 18.30-20.00 น.
1).พระธรรมปัญญาจารย์ วัดราชประดิษฐ ์
2).พระเทพสิทธิ์มุนี วัดมหาธาตุ
3).พระเทพเมธี วัดเศวตฉัตร
4).พระเทพมุนี วัดดอนยานนาวา
5).พระราชรัตนกวี วัดอนงฯ
6).พระราชสังวรวิสุทธิ วัดอรุณฯ
7).พระภาวนาโกศลเถร วัดปากน้ำภาษีเจริญ
8).พระครูภาวนาวิจารณ์ วัดพระเชตุพนฯ
9).พระครูมงคลญาณ วัดจักรวรรดิ

ราคาต่อ1 องค์ รวมค่าส่งลงทะเบียน หรือเพิ่ม 20 บาท ส่งด่วน

ติดต่อสอบถาม line id: 0895140808

  • แชร์สินค้า: